Bogføring

 • Daglig bogføring
 • Løn
 • Moms
 • Debitorer/kreditorer
 • Afstemning
 • Rykkerskrivelser
 • Fakturering
 • Klargøring af regnskab ved månedsafslutning/

årsafslutning

Sekretærhjælp

 • Korrespondance

(engelsk/dansk)

 • Mindre oversættelser

(engelsk/dansk,dansk/engelsk)

 • Renskrivning
 • Ad hoc opgaver
 • Bestilling af rejser/hotel
 • Kontakt for andre opgaver

Specialopgaver

 • Formatering af dokumenter
 • Opdatering og vedlighold af websites
 • Oprettelse af statiske websites
 • Internet research
 • Udvikling af powerpointpræsentation
 • Udarbejdelse af kampagnematerialer
 • Kun fantasien sætter grænser

Copyright © Din online kontorassistent