Personoplysninger

 

Persondatapolitik for Din online kontorassistent


Din online kontorassistent v/Britt Fleischer

Skt. Olai Bakke 16

7600 Struer

Telefon: 2466 2678

E-mail: britt@onlinekontorassistent.dk


Denne skrivelse beskriver, hvorledes Din online kontorassistent behandler og beskytter de af kunden modtagne personlige oplysninger til brug ifbm. indgåede aftaler om samarbejde, samt hvor du skal henvende dig for at få oplyst, hvad Din online kontorassistent evt. har liggende af dine/din virksomheds data i henhold til Persondataforordningen. Din online kontorassistent er primært databehandler, hvilket vil sige, at data kun bruges til registrering iflg. aftale med kunden.


Anvendelse af personoplysninger

Din online kontorassistent opbevarer oplysninger om navn, virksomhed, cvr.nr., postadresse, e-mailadresse, telefonnummer m.m., sålænge disse indgår i en aftale om samarbejde. Personoplysningerne bliver ikke indsamlet uden, at du selv har givet mig disse oplysninger ifbm. registrering, aftale om samarbejde og deslige. Personoplysninger, der er blevet videregivet til mig i form af eksempelvis cpr.nr. til behandling af løn, vil blive behandlet i henhold til indgået Databehandleraftale mellem Din online kontorassistent og kunden/virksomheden. Personoplysninger afgives aldrig til tredjepart, med mindre du udtrykkeligt giver tilsagn hertil.


Personoplysninger bruges til at gennemføre den service, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med.


Kontaktinfo vedr. personoplysninger


Du kan i henhold til Persondataforordningen få oplyst hvilke data, der er registreret hos Din online kontorassistent og gøre indsigelse mod en eventuel registrering. Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig/din virksomhed hos Din online kontorassistent, skal du rette henvendelse på britt@onlinekontorassistent.dk eller telefon 24662678.  Er der registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, kan du rette henvendelse samme sted.


Beskyttelse af personoplysninger

Ifølge persondataloven skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Jeg gemmer dine personlige oplysninger på computere med begrænset adgang og med krypteringsprogram, som er placeret i kontrollerede faciliteter under stadig hensyntagen til dine rettigheder som kunde. Derudover gemmes de af kunden modtagne bilag til brug ved bogføring af regnskab på mit kontor, hvor ingen andre har adgang. Lønsedler ifbm. lønadministration bliver ikke udskrevet og gemt i mapper, men findes udelukkende i lønsystemet for at beskytte dine ansattes cpr.numre. Dog kan jeg ikke garantere for sikkerheden ved dataoverførsler via eksempelvis e-mail, hvor andre uberettiget kan få adgang til data, når disse sendes og opbevares elektronisk. Det er således på eget ansvar, hvis du afgiver dine personlige oplysninger via e-mail. Hvis du vælger at sende personlige oplysninger på mail, bliver disse slettet i mit mail-program efter registrering. Din online kontorassistent bruger diverse lønsystemer og økonomisystemer efter aftale med kunden til behandling af de af kunden oplyste informationer. Disse systemer har alle udsendt deres procedure for overholdelsen af den nye Persondataforordning, der træder i kraft den 25.maj, 2018.


Personoplysninger slettes løbende efterhånden, som det formål, de blev indsamlet til, afsluttes. Det vil sige, at cpr.nr. til brug ved oprettelse i lønsystemet slettes/makuleres  efter registrering, hvorefter de kun figurere i lønsystemet. Personoplysninger gemmes højst i 12 måneder efter brug, dog følges Bogføringslovens §10 vedr. opbevaring i 5 år af regnskabsmateriale og data vedr. din konto som kunde hos Din online kontorassistent.


Jeg forbeholder mig ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger i fald, der sker tekniske og lovmæssige ændringer. Gør jeg det, retter jeg selvfølgeligt datoen for “sidst opdateret” nederst på siden. I tilfælde af væsentlige ændringer giver jeg dig besked i form af en mail.


I det omfang, der behandles personoplysninger om dig, har du ifølge persondataloven ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, der kan henføres til dig. Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data, der behandles om dig, er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet, jf. persondatalovens § 58, stk. 1.


Med venlig hilsenBritt Fleischer

Din online kontorassistent

Senest opdateret 17-05-2018