Ydelser

 • Daglig bogføring
 • Løn
 • Moms
 • Debitorer/kreditorer
 • Afstemning
 • Klargøring af regnskab ved månedsafslutning/

årsafslutning

 • Korrespondance
 • engelsk/dansk
 • Ad hoc opgaver
 • Formatering af dokumenter
 • Opdatering og vedlighold af websites
 • Oprettelse af statiske websites
 • Internet-research
 • Udvikling af powerpointpræsentation
 • Udarbejdelse af kampagnematerialer


Ved at outsource dit bogholderi og/eller sekretærarbejde til en ekstern kontorassistent får du mere tid til at fokusere på din virksomhed.


NYT pr. 12.april, 2021

Din online kontorassistent er gået i samarbejde med Beierholm i Lemvig, som tilbyder assistance til små- og mellemstore virksomheder inden  for bogholderi, lønadministration og rapportering. Kontakt mig direkte eller ret henvendelse til Beierholm Lemvig for et godt tilbud.   



Din online kontorassistent v/Britt Fleischer 

Giver dig tid til at fokusere på din virksomhed