Forside

Ydelser

 • Daglig bogføring
 • Løn
 • Moms
 • Debitorer/kreditorer
 • Afstemning
 • Klargøring af regnskab ved månedsafslutning/

årsafslutning

 • Korrespondance
  • engelsk/dansk
 • Ad hoc opgaver
 • Formatering af dokumenter
 • Opdatering og vedlighold af websites
 • Oprettelse af statiske websites
 • Internet-research
 • Udvikling af powerpointpræsentation
 • Udarbejdelse af kampagnematerialer

 

Ved at outsource dit bogholderi og/eller sekretærarbejde til en ekstern kontorassistent får du mere tid til at fokusere på din virksomhed. Din online kontorassistent henvender sig til små og mellemstore virksomheder, der kun har brug for periodisk assistance af få timers/dages varighed pr. måned. Din virksomhed betaler kun for den effektive arbejdstid.

 

Med uddannelser og erfaringer inden for IT, økonomi og engelsk/dansk kan Din online kontorassistent tilbyde assistance til de fleste opgaver, små og mellemstore virksomheder har brug for hjælp til.

Din online kontorassistent v/Britt Fleischer

Giver dig tid til at fokusere på din virksomhed

Copyright © Din online kontorassistent